vše o Parkinsonově nemoci

Přidejte se k Parkinson-Help z.s.

Zjistěte více o členství a benefitech

Rehabilitace

Poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně od 1.1.2014

 

Pro léčebně rehabilitační péči jsou od 1. 4. 2014 dvě podmínky:

1. schválení revizním lékařem,
2. návrh podaný na příslušném formuláři (formulář VZP-17/2013 Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně).

 

Formulář návrh na rehabilitace

Léčebně rehabilitační péčí se rozumí zdravotní péče poskytovaná v rámci lůžkové péče – následné lůžkové péče na rehabilitačních lůžkách v odborných léčebných ústavech pro dospělé.

Řádně vyplněný návrh na léčebně rehabilitační péči odešle (doručí) navrhující lékař na místně příslušnou Regionální pracoviště pro správu agendy léčebně rehabilitační péče. Zasílá se poštou nebo portálem. Po potvrzení revizním lékařem je návrh předán smluvnímu zdravotnickému zařízení dle určení navrhujícího lékaře na návrhu.

Odborný léčebný ústav po obdržení návrhu potvrzeného revizním lékařem informuje klienta o termínu nástupu dle zvyklostí pracoviště (např. dopisem nebo v případě překladu prostřednictvím navrhujícího lékaře).

Seznam zdravotnických zařízení, ve kterých je pro poskytnutí a úhradu léčebně rehabilitační péče o dospělé nezbytně nutný schválený návrh, naleznete   zde:  Seznam odborných rehabilitačních ústavů

 

zdroj: www.vzp.cz       2014

Podporují nás

Parkinson-Help z. s. © Copyright 2014 OLD: záložní verze Based on Frontier Theme