vše o Parkinsonově nemoci

Přidejte se k Parkinson-Help z.s.

Zjistěte více o členství a benefitech

Nabídka kognitivních tréninků

Máte možnost se zapojit

Vážení pacienti a jejich blízcí,
Laboratoř neuropsychologie ve spolupráci s Centrem extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky
1. LF UK nabízí pacientům s Parkinsonovou nemocí a jejich blízkým aktivní účast ve studii efektivity
kognitivní rehabilitace.

Kognitivní rehabilitace se skládá z různých úkolů a nácviku kompenzačních strategií, které pomáhají pacientům zlepšit jejich kognitivní funkce (paměť pozornost, myšlení, plánování, rozhodování, verbální funkce) a usnadnit tak fungování v běžných denních aktivitách.

Cílem kognitivní rehabilitace je prodloužit soběstačnost a zlepšit kvalitu života pacientů i pečujících osob.

V areálu Neurologické kliniky 1. LF UK bude probíhat od podzimu 2017 pravidelné skupinové setkávání vždy jedenkrát týdně 60 minut po dobu 12 týdnů.
V rámci kognitivní rehabilitace si budou pacienti pomocí zajímavých úkolů a inovativních pomůcek osvojovat strategie pro každodenní fungování. Úkoly budou zaměřeny na rozvoj myšlení, plánování a rozhodování. Pacienti
budou po skončení cyklu kognitivní rehabilitace vybaveni materiály a informacemi pro možnost procvičování v domácím prostředí.
Před účastí ve skupině kognitivní rehabilitace přesnou neuropsychologickou diagnostikou zjistíme aktuální úroveň jednotlivých kognitivních funkcí pacienta a v pravidelném setkávání se na případné deficity zaměříme. Také
opakované neuropsychologické vyšetření kognitivních funkcí nám pomůže zjistit, jak se aktuálně úroveň kognitivních funkcí u každého účastníka studie vyvíjí.
Pro pacienty je účast ve studii kognitivní rehabilitace zcela zdarma.

 

Další informace Kognitivní funkce-informace

V případě zájmů nebo Vašich dotazů kontaktuje:
Mgr. Vladimíra Malíková
Psycholog
Tel: +420 732 311 265
Email: kognitivni.rehabilitace@seznam.cz
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Tel: +420 224 965 514, Email: tomas.nikolai@vfn.cz
Laboratoř neuropsychologie
Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Kateřinská 30, 128 21 Praha 2

Podporují nás

Parkinson-Help z. s. © Copyright 2014 OLD: záložní verze Based on Frontier Theme